ZYGMUNT HAUPT. ARCHIWUM PISARZA

© Zygmunt Haupt (1946), z archiwum Arthura Haupta

Spotkanie tematyczne prezentujące amerykańskie archiwum Zygmunta Haupta. Prezentacji dokona Barbara Krupa – Kuratorka Kolekcji Słowiańskiej i Wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie Stanforda. Spotkanie z udziałem Prof. Aleksandra Madydy.

www.stanford.edu