SOLILOKWIUM – ANDRZEJ STASIUK

Spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem. Moderator: Monika Rogowska-Stangret. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna.

ZYGMUNT HAUPT. MISTYCYZM – MANIERYZM – MODERNIZM

Spotkanie tematyczne z udziałem badaczy: Prof. Aleksander Madyda, Dr hab. Andrzej Niewiadomski, Dr Paweł Panas, Dr Zofia Król. Moderator: Michał Sowiński. Miejsce: Dwór Groblewskich (IGiPZ PAN).

ARTHUR HAUPT

Rozmowa z synem pisarza - Arthurem Hauptem. Moderator: Prof. Aleksander Madyda. Tłumaczenie: Marta Jesswein. Miejsce: Dwór Groblewskich (IGiPZ PAN).

EMIGRACJE – EWA WINNICKA

Spotkanie autorskie z Ewą Winnicką. Moderator: Darek Foks. Miejsce: Gorlickie Centrum Kultury.

NIEZAPAMIĘTANIE – MONODRAM

Monodram w wykonaniu Sławomira Grzymkowskiego. Reżyseria: Antoni Ferency. Miejsce: Gorlickie Centrum Kultury.

ZYGMUNT HAUPT. PODOLE – LWÓW – PARYŻ – USA

Spotkanie tematyczne z udziałem badaczy: Prof. Aleksander Madyda, Dr hab. Andrzej Niewiadomski, Dr Paweł Panas, Marek Dziedziak. Moderator: Michał Sowiński. Miejsce: Dwór Groblewskich (IGiPZ PAN).

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM STASIUKIEM

W roku 2012 gościem świnoujskiego festiwalu FAMA był Andrzej Stasiuk. Organizatorem tego wydarzenia jest ABKiS Alma-Art, które jest również współorganizatorem Festiwalu im. Zygmunta Haupta.