MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GORLICACH

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach © fot. Janusz Fiega

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela zawdzięcza swojego patrona osobie kierownika, który objął tę funkcję w 1948 roku.

Najstarsze ślady bibliotekarstwa w regionie gorlickim sięgają 1870 roku. Przy Towarzystwie Przyjaciół Oświaty w Gorlicach istniała wówczas czytelnia licząca 1500 dzieł. Jedną z ważniejszych bibliotek działających przed I wojną była Biblioteka Towarzystwa Kasynowego. W 1925 roku założono w Gorlicach Bibliotekę Zjednoczenia Rzemieślników i Kupców, która była czynna podczas okupacji, a po wyzwoleniu działała do 1947 roku. W okresie międzywojennym istniały jeszcze inne biblioteki, m.in. Biblioteka Kobiet Żydowskich i Wypożyczalnia Książek Julii Kankoferówny. Biblioteka w Gorlicach została zarejestrowana w 1948 roku. Stanowisko kierownika powierzono mgr Stanisławowi Gabryelowi. W początkowym okresie działalności (1945-48) prowadzone były prace nad sposobami udostępniania księgozbioru czytelnikom. Duże zasługi położyli wówczas pierwsi bibliotekarze: Wilhelmina Stachnik, mgr Maria Muszyńska, mgr Stanisław Gabryel, Maria Wojtasiewicz. W 1975 roku, w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej, placówka gorlicka przyjęła nazwę – Miejska Biblioteka Publiczna. W 1999 roku Bibliotece gorlickiej, jako jednej z pierwszych w województwie małopolskim, została powierzona funkcja biblioteki powiatowej.

© Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Sala Odczytowo-WystawowaMBP w Gorlicach zrealizowała projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”, którego celem było wprowadzenie w świat komunikacji cyfrowej dorosłych Polaków z pokolenia 50+. W ostatnim czasie MBP uczestniczyła także w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”, współfinansowanym przez UE w ramach Małopolskiego RPO na lata 2007-2013.

MBP w Gorlicach uczestniczy w projekcie „Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur”, który ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę potrzebną przy realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości. Wśród aktualnych projektów wymienić można również: „Bitwa Gorlicka 2.0”, „Tablety w Twojej Bibliotece”, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Prowadząc działalność kulturalną, MBP podejmuje ponadto takie akcje, jak: młodzieżowy klub DKK, Klub Czytelniczy „Nad Lipą”, Klub Małego Czytelnika, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Odjazdowy Bibliotekarz”.

© Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Wypożyczalnia dla Dorosłych © Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży © Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Czytelnia Główna

© Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Czytelnia Główna – Galicjanaźródło:
www.mbpgorlice.info