GORLICKIE CENTRUM KULTURY

Gorlickie Centrum Kultury © gck.gorlice.pl

GCK jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1982 roku. Jest organizatorem festiwali, przeglądów, koncertów i warsztatów artystycznych o randze krajowej i międzynarodowej.

Podejmowane przez GCK działania od wielu lat tworzą mapę wydarzeń artystycznych miasta i regionu, odpowiadając na potrzeby kulturalne mieszkańców. W strukturze organizacyjnej GCK funkcjonują również Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, który promuje dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego oraz sześć świetlic osiedlowych usytuowanych na terenie miasta. Instruktorzy Gorlickiego Centrum Kultury prowadzą ponadto zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne i rytmiczno-taneczne w gorlickich szkołach i przedszkolach.

źródło:
www.gck.gorlice.pl