autorspotkanie autorskie

KRZYSZTOF ŚRODA

Krzysztof Środa © fot. Piot Morytko, archiwum festiwalu Fama

Pisarz, tłumacz, historyk filozofii. Pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (doktorat o fenomenologii Edmunda Husserla). Publikował artykuły w polskich i zagranicznych pismach filozoficznych. Prowadził własne wydawnictwo i agencję reklamową, inwestował na giełdzie, wydawał książki o analizie rynków kapitałowych, przełożył kilkanaście książek, większość na temat spekulacji giełdowej. Autor „Niejasnej sytuacji na kontynencie”, „Projektu handlu kabardyńskimi końmi”, „Podróży do Armenii i innych krajów”, „Las nie uprzedza” (2016). Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii eseistyki.