moderatorspotkanie autorskie

MONIKA ROGOWSKA-STANGRET | dr

Monika Rogowska-Stangret © fot. Joanna Kurdziel-Morytko

Doktor filozofii. Obecnie współpracuje z Instytutem Filozofii i Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW.  Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, ERSTE Stiftung i WUS Austria oraz MNiSW (w ramach NPRH).Uczestniczy w projekcie badawczym finansowanym przez European Cooperation in Science and Technology. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Etyce”, „Pracach Kulturoznawczych”, „Fabulariach”, „Wakacie”, „Artmixie”, „Women: A Cultural Review”. Zajmuje się współczesną filozofią, teorią feministyczną, feministycznym nowym materializmem, posthumanizmem, studiami nad zwierzętami oraz relacją między literaturą a filozofią. Współpracuje z „Przeglądem Filozoficzno-Literackim”, przetłumaczyła „Mit urody” Naomi Wolf (Czarna Owca 2014), teksty m.in. Judith Butler, Elizabeth Grosz i Susan Sontag. Jest autorką książki „Ciało – poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej” (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016).