KONFERENCJA PRASOWA

Gorlice, Urząd Miasta © fot. Bartłomiej Kiełtyka

Konferencja prasowa z udziałem organizatorów i gości festiwalu: prezentacja programu i założeń festiwalu.