ZYGMUNT HAUPT. AUTOR XX WIEKU

© Zygmunt Haupt (1946), z archiwum Arthura Haupta

Spotkanie tematyczne z udziałem badaczy. Zakres tematyczny: miejsce literatury Haupta w obrębie polskiej literatury XX w.; dyskursy historyczne, publicystyczne i społeczne w prozie Haupta. Spotkaniu towarzyszyć będzie ekspozycja fotografii z archiwum Arthura Haupta, syna patrona festiwalu, oraz prezentacja nowego wydania „Baskijskiego diabła” (Wydawnictwo Czarne 2016).