ZYGMUNT HAUPT. RAJ UTRACONY

© Zygmunt Haupt (1946), z archiwum Arthura Haupta

Spotkanie tematyczne z udziałem badaczy. Zakres tematyczny: nieciągłość świata jako uwarunkowanie narracji; nieadekwatność języka i metafor; język jako Raj Utracony; zderzenie języka prozy i poezji; językowe bogactwo jako odpowiedź na standaryzację i banalizację języka; twórczość Haupta jako potencjalna inspiracja polszczyzny po roku 1989; literackie i językowe ujęcie relacji czasowo-przestrzennych.