ZYGMUNT HAUPT. PODOLE – LWÓW – PARYŻ – USA

Spotkanie tematyczne z udziałem badaczy: Prof. Aleksander Madyda, Dr hab. Andrzej Niewiadomski, Dr Paweł Panas, Marek Dziedziak. Moderator: Michał Sowiński. Miejsce: Dwór Groblewskich (IGiPZ PAN).

Video: Kacper Pęczuła
Czołówka: Zuzanna Rogatty, Katarzyna Turowska
Muzyka: http://www.freemusicarchive.org/music/Denitsa_Mineva__Kosta_T/U_L_Y_O_T/U_L_Y_O_T