RESEARCH PAPERS, LITERARY CRITICISM, REVIEWS | 1950-2015

© Zygmunt Haupt (1946), z archiwum Arthura Haupta

Below we present research papers, literary criticism, and reviews dedicated to Zygmunt Haupt, edited by prof. Aleksander Madyda.

I. MONOGRAPHS

1998
1| A. Madyda. “Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka”. Toruń.

2011
2| D. Utracka. “Strzaskana mozaika. Studium warsztatu pisarskiego Zygmunta Haupta”. Toruń.

2012
3| A. Madyda. “Haupt. Monografia”. Toruń.

2015
4| A. Niewiadomski. “Jeden jest zawsze ostrzem. Inna nowoczesność Zygmunta Haupta”. Lublin.

II. ARTICLES AND STUDIES

1986
1| [K. Rutkowski] A.J. Rembowski. “Zygmunt Haupt: władca słów i pierścieni” (in: Kontakt No. 10).

1987
2| [R. Gorczyńska] E. Czarnecka. “Mięszkał ubogi szlachcic na Podolu…” (in: Kultura No. 11; Rpt. in: Z. Haupt, Szpica. Opowiadania, warianty, szkice, Paris 1989).

1988
3| M. Tomaszewski. “L’image des confins chez les romanciers émigrès: Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz, Zygmunt Haupt, Włodzimierz Odojewski” (in: Les confins de l’ancienne Pologne. Ukraïne – Lituanie – Bielorussie. XVI–XX siècle. éd. par D. Beauvois, Lille).

1989
4| M. Jentys. ‘Myślenie musi być cienkie’. O pisarstwie Zygmunta Haupta (in: Kierunki No. 43, p. 10; Rpt. in: ibid. I światłem być, i źrenicą, Warsaw 1990).

1991
5| K. Rutkowski. “W stronę Haupta” (in: Teksty Drugie No. 1-2).
6| M. Tomaszewski. “Nad Seretem, czyli w Europie. O prozie Zygmunta Haupta” (in: Teksty Drugie No. 1-2).
7| K. Rutkowski “Mizdra i lico, czyli o Haupcie” (in: Twórczość No. 6).

1993
8| A. Wierciński. “Elementy gawędowe w prozie Zygmunta Haupta” (in: W kręgach baroku i barokowości. Studia. Academic editing: M. Kaczmarek. Opole).

1994
9| H. Gosk. Trwanie. (Z problemów twórczości Zygmunta Haupta) (in: Przegląd Humanistyczny No. 4); Rpt. as: “’A gdy to wszystko zapomnę…’ O znaczeniu retrospektywnej orientacji temporalnej dla utwierdzenia tożsamości ‘ja’ w prozie Zygmunta Haupta” (in: ibid. A gdy to wszystko zapomnę… Szkice o polskim pisarstwie emigracyjnym XX wieku. Izabelin 1995).

1995
10| A. Madyda. “Krytyka o twórczości Zygmunta Haupta” (in: ‘Wiadomości’ i okolice. Szkice i wspomnienia, ed. M.A. Supruniuk. Toruń); Rpt. as: “W oczach krytyki” (in: —. Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka. Toruń 1998).
11| S.W. Zając. “W poszukiwaniu formy pierwotnej: o strategii fragmentu na przykładzie ‘Entropii wzrastającej do zera’ i ‘Złotej hramoty’ Zygmunta Haupta” (in: Fa-Art No. 3).

1996
12| J. Tomkowski. “’Patchwork’, czyli o prozie Zygmunta Haupta” (in: Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych, Vol. 1, eds M. Kisiel and W. Wójcik, Katowice; Rpt. in: —. Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce. Warszawa 2001).
13| A. Nawarecki. “Proza poszukiwań formalnych” [ch.: “Wobec autobiografii]” (in: Literatura emigracyjna 1939-1989, Vol. 2, ed. J. Olejniczak. Katowice).
14| B. Hadaczek. “’Święta Galilea’ Zygmunta Haupta” (in: Kresy w literaturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 157, Szczecińskie Prace Polonistyczne No. 7. Szczecin).
15| M. Zaleski. Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa, p. 50-66.

1997
16| H. Gosk. “Rodzimość i uniwersalizm w prozie Zygmunta Haupta” (in: Kresy No. 3).
17| S. Zając. “Ten ‘trzeci': krótko o prozie Zygmunta Haupta” (in: Kresy No. 3).
18| A. Madyda. “Nieznane opowiadania Zygmunta Haupta” (in: Fraza No. 4).
19| A. Rzymska. “’Pulsujący hieroglif’ – cytaty w twórczości Zygmunta Haupta” (in: Zmierzch świata? Artystyczne wizje społecznych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6–7 grudnia 1995 r. […] w Olsztynie, ed. D. Ossowska, Olsztyn).

1998
20| M. Kłosińska-Duszczyk. “Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza. Kresy – Ameryka” (in: Przegląd Humanistyczny No. 3).
21| A. Madyda. “Obraz galicyjskich stosunków etnicznych w prozie Zygmunta Haupta” (in: “O dialogu kultur wspólnot kresowych,” ed. S. Uliasza. Rzeszów).
22| D. Sapa. Między polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918-1988. Kraków, p. 119-130, 201-203.

2000
23| W. Lipowski. “’Dziś, przedwczoraj, wczoraj, jutro…’, czyli o ćwiczeniach pamięci Zygmunta Haupta” (in: Ruch Literacki, Vol. 3).
24| H. Gosk. “Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej (na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów ‘Pierścień z papieru’, ‘Szpica’ oraz Leo Lipskiego ‘Dzień i noc’, ‘Piotruś’)” (in: Przegląd Humanistyczny No. 3).
25| S.W. Zając “Zygmunta Haupta wędrówka do światów najmniejszych” (in: Miniatura i mikrologia literacka, Vol. 1, ed. A. Nawarecki. Katowice).
26| S.W. Zając. “Haupt o Śląsku i o hałdzie” (in: Hałda. Materiały IV sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów, Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, eds. T.M. Głogowski and M. Kisiel. Katowice).

2001
27| S.W. Zając. “Fotografie i aspekty Śląska. ‘Fotografie ze Śląska’ Jarosława Iwaszkiewicza i ‘Aspekt Śląska’ Zygmunta Haupta – próba prezentacji” (in: Śląskie Miscellanea, Vol. 14, eds J. Malicki and Z. Kadłubek. Katowice).
28| Z. Trysiński. “Z problematyki związków Andrzej Stasiuk – Zygmunt Haupt: rekonesans historycznoliteracki” (in: Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Historia Literatury, Vol. 7. Rzeszów).
29| A. Rzymska. “Gawęda i antygawęda w twórczości Zygmunta Haupta” (in: ibid. Gawędowy ‘ikonostas’. Współczesne powroty gatunku. Olsztyn).

2003
30| A. Madyda. “Kim jest Nietota? O pewnej postaci z opowiadań Zygmunta Haupta” (in: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice, eds Z. Andres, J. Wolski. Rzeszów).
31| D. Utracka. “Bohater domu-drogi wobec ‘teatru powtórzenia’. O labiryntowych ścieżkach retoryki memorycznej w twórczości Zygmunta Haupta” (in: Wędrować, pielgrzymować, być turystą: podróż w dyskursach kultury, ed. P. Kowalski. Opole).
32| M. Kłosińska-Duszczyk “Ameryka jako przestrzeń emigracyjnej codzienności. (Na podstawie tekstów Jana Lechonia, Zygmunta Haupta oraz Czesława Miłosza)” (in: Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, eds H. Gosk, A. Zieniewicz, K. Krowirandy, and Ż. Nalewajk. Warszawa).
33| E. Wiegandt “Wszystko-nic Zygmunta Haupta” (in: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury. eds A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań; Rpt. in: ibid. “Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku.” Poznań 2010).

2005
34| “Pamięć, słowo, ból (proza Zygmunta Haupta)” (in: B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński Literatura polska XX wieku, Poznań).
35| S.W. Zając. “(Nie)spotkanie Ameryki. Zygmunta Haupta ‘Podróż do Louisiany’” (in: Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania, academic editing H. Gosk, A.S. Kowalczyk. Warszawa).
36| D. Utracka. “Formy dyskursu w prozie Zygmunta Haupta” (in: Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej. Prace Interdyscyplinarne, Vol. 4, ed. L. Rożek. Częstochowa).
37| Z. Wasilewska-Lipke. “Pisarz-emigrant we własnym teatrze pamięci – na podstawie tekstów ‘Drugiej Emigracji’” (in: Pisarz na emigracji. Mitologie. Style. Strategie przetrwania, academic editing. H. Gosk, A.S. Kowalczyk. Warszawa).
38| S. Zając. “Jak czytać Haupta? Prowokacja interpretacyjna” (in: Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi, eds A. Borkowski, M. Pliszka, A. Ziontek. Siedlce).

2006
39| D. Utracka. “Aliniowość, rozpad, chaos, czyli o tekstowych figurach entropii w prozie Zygmunta Haupta” (in: Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu, eds K. Bakuła and D. Heck. Wrocław).
40| D. Utracka. “’Homo in rebus’. Dom rzeczy jako reistyczna figura nostalgii w prozie Zygmunta Haupta” (in: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Filologia Polska, Historia i Teoria Literatury, Vol. 10, eds E. Hurnikowa, L. Rożek. Częstochowa).
41| D. Utracka. “Intymne przestrzenie pamięci w prozie Zygmunta Haupta” (in: Intymność wyrażona, eds M. Kisiel, M. Tramer. Katowice).
42| D. Utracka. “Topos labiryntu a dyskurs memoryczno-egzystencjalny w twórczości Zygmunta Haupta” (in: Literackie drogi wobec mitu, ed. And introduction by L. Wiśniewska with M. Gołuński. Bydgoszcz).

2007
43| A. Madyda. “Skrajna niepraktyczność: o Zygmuncie Haupcie w stulecie urodzin” (in: Twórczość No. 7).
44| A. Madyda. “Co nowego u Haupta?” (in: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, eds Z. Andres, J. Pasterski i A. Wal, Vol. 1. Rzeszów).
45| J. Borowczyk. “Granice narodów, granice duszy: o prozie Haupta i Wołoszynowskiego” (in: Kresy – dekonstrukcja, eds K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozatryn. Poznań).
46| S.W. Zając. “Zygmunt Haupt: Wstęp do teorii ‘nowej wiarygodności’” (in: Pisarze teoretykami literatury?… (Szkice), academic edition J. Olejniczak and M. Bogdanowska. Katowice).

2008
47| A. Skonieczna. “Człowiek w relacji z człowiekiem – o prozie Zygmunta Haupta” (in: Episteme No. 6).
48| A. Madyda. “Nożyczki i czerwony atrament. O praktykach redaktorskich Mieczysława Grydzewskiego (na przykładzie twórczości Zygmunta Haupta z lat 1947-1948” (in: Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin, ed. M. Wróblewski. Toruń).
49| A. Madyda. “Krzemieniec w twórczości Zygmunta Haupta” (in: Dialog Dwóch Kultur. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Przemyśl); Rpt. in: Przedziwne światy. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu,” eds K. Ćwikliński, R. Moczkodan and R. Sioma. Toruń 2010).
50| D. Utracka. “Między całością a fragmentem. Tożsamości rozproszone i zwielokrotnione w literackich obrazach ‘mitologii wykorzenienia’” (in: Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitów, ed. L. Wiśniewska. Bydgoszcz).

2009
51| A. Niewiadomski. “Niespokojna świadomość,. O ,manierystycznej, architektonice arcydzieła Zygmunta Haupta” (in:  Kresy No. 3).
52| P. Rambowicz. “’Potrafię skazać się na nicość’. Kreacje przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta” (in: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej: Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork, eds V. Wejs-Milewska and E. Rogalewska. Białystok).
53| S. Zając. “Inna emigracja Zygmunta Haupta. Przyczynek do biografii” (in: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, eds V. Wejs-Milewska and E. Rogalewska. Białystok).

2010
54| J. Wierzejska. “Nietota, czyli Melancholia Erotica. O funkcji niektórych motywów folklorystycznych w prozie Zygmunta Haupta” (in: Tekstualia No. 2).
55| D. Utracka. “Między świadectwem miejsca a autobiografią ducha. Tradycje intymistyki w twórczości Zygmunta Haupta” (in: W stronę szczęścia. Ireneuszowi Marianowi Świtale księga pamiątkowa, ed. W. Słomski. Warszawa).
56| S.W. Zając. “Zygmunt Haupt – albo w Paryżu, albo w Białokamiennej” (in: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, ed. A. Tyszka. Łódź 2010).
57| A. Niewiadomski. “Teatrum Schulza i czeluść Haupta. Dwa nieba nad Galicją” (in: Inspiracje Schulzowskie w literaturze. Materiały naukowe IV Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, ed. W. Meniok. Drohobycz 2010 [2011]).

2011
58| M. Jaworski. “Problematyka modernizmu europejskiego w twórczości Zygmunta Haupta” (in: Pamięć modernizmu, eds M. Gorczyński, M. Mordarska. Wrocław).
59| A. Madyda. “Obraz wojny w opowiadaniach Zygmunta Haupta” (in: Wojna i postpamięć, eds Z. Majchrowski and W. Owczarski. Gdańsk).
60| A. Niewiadomski. “’Dziwna’ nowoczesność Zygmunta Haupta” (in: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, eds D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Cracow 2011 [2012]).

2012
61| M. Sabal. “Inne spojrzenie na II wojnę światową. Opowiadanie Zygmunta Haupta ‘Barbarzyńcy patrzą w krajobraz podbitego kraju’” (in: Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, eds S.J. Żurek and A. Adamczuk-Stęplewska. Lublin 2012 [2013]).
62| J. Wierzejska. “Retoryczna interpretacja autobiograficzna pisarstwa Zygmunta Haupta” (in: ibid. Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego. Warszawa).

2013
63| A. Niewiadomski. “Proza Zygmunta Haupta albo inna twarz nowoczesności. (Projekt interpretacyjny)” (in: “W kręgu literatury i języka, Vol. 3, ed. M. Michalska-Suchanek. Gliwice).
64| A. Nęcka. “’To ja sam jestem Emmą Bovary’. Zygmunt Haupt” (in: ibid. Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych. Katowice).
65| T. Mizerkiewicz. “’Ale będę. Ale będę’. Proza Zygmunta Haupta a nowoczesna kultura obecności,” (in —. Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności. Poznań).

2014
66| P. Panas. “’Jeździec bez głowy’ Zygmunta Haupta. Fragmenty dyskursu symbolicznego” (in: Symbol – znak – rytuał. Od narodzin do śmierci, eds J. Marecki and L. Rotter. Kraków).
67| E. Dutka. “Topografia fascynacji i zdziwienia. Krzemieniec Marii Danilewicz Zielińskiej i Zygmunta Haupta” (in: id. Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Katowice).

2015
68| A. Madyda. “Najnowsze badania życia i twórczości Zygmunta Haupta (tendencje i postulaty)” (in: Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania), ed. B. Dorosz. Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo. Warszawa).

III. LITERARY CRITICISM

1950
1| M. Sambor. “Opowiadanie Haupta [‘Coup de grâce’]. Do redaktora ,Wiadomości” (in: Wiadomości No. 15-16).

1963
2| P.H. [J. Stempowski]. “Nagroda Literacka ‘Kultury’ za rok 1962 – Zygmunt Haupt” (in: Kultura No. 1-2, pp. 195-196; Rpt. in: Kresy 1991, No. 6).

1970
3| H. Dorski. “List do redakcji ‘Kultury’” (in: Kultura No. 9).

1987
4| R. Gorczyńska [E. Czarnecka]. “’Mieszkał ubogi szlachcic na Podolu…’” (in: Kultura No. 11; Rpt in: Z. Haupt. Szpica. Opowiadania, warianty, szkice. Paryż 1988).

1990
5| P. Szewc. “Iwaniuk, Haupt, Stempowski” (in: Życie Warszawy No. 241).

1994
6| K. Rutkowski. “Arcydzieło nie chciane, czyli nieobecność Haupta” (in: Gazeta o Książkach, supplement of: Gazeta Wyborcza No. 7).

1995
7| J. Tomkowski. “’Nie jestem Szeherezadą’. (Nad prozą Zygmunta Haupta)” (in: List Oceaniczny No. 27).

1996
8| A. Stasiuk. “Zygmunt Haupt” (in: Tygodnik Powszechny No. 26, p. 11; Rpt. in: Z. Haupt. Pierścień z papieru. Czarne 1997).

1997
9| M. Wilczyński. “Zygmunt Haupt, sto gram i piwo” (in: Czas Kultury No. 1).
10| K. Rutkowski. “Pasaż z czarnym półksiężycem” (in: Gazeta Wyborcza No. 29).
11| J. Pilch. “Urywek dziania się jednej sprawy” (in: Tygodnik Powszechny No. 27).

1999
12| A. Madyda. “Pisarz intrygujący,” interview by R. Moczkodan (in: Przegląd Artystyczno-Literacki No. 3).
13| T. Sobolewski. “Pytania z bezkresu – o Zygmuncie Haupcie” (in: Gazeta Wyborcza No. 109).

2000
14| S. Zając. “Śląskie drogi Zygmunta Haupta” (in: Śląsk No. 5).

2007
15| P. Śliwiński. “Zapomniany mistrz z Podola” (in: Dziennik No. 196).

2008
16| K. Rutkowski. “Jak ten kamień” (in: Twórczość No. 3).

2010
17| T. Zubiński. “Osobny i jedyny” (in: Akant No. 3).

IV. REVIEWS

1963
1| J. Bielatowicz. “Nowy talent emigracyjny” (in: Wiadomości No. 31).
2| J. Czapski. “O Haupcie” (in: Kultura No. 10; Rpt. in: ibid. Tumult i widma. Paris 1981; ibid. Czytając. Cracow 1990).

1989
3| S. Mazurek. “Silva rerum. O pisarstwie Zygmunta Haupta” (in: Tygodnik Solidarność No. 9).
4| J. Zieliński. “Ocalić przez wymienienie” (in: Res Publica No. 7).

1990
5| J. Jarosławski [S. Mazurek]. “Gawędy mistyczne” (in: Kultura Niezależna No. 50; Rpt. under real name in: Kultura Niezależna No. 63).
6| D. Mazurek. “Świat Zygmunta Haupta” (in: Kresy No. 2-3).
7| D. Morawski. “Fragment szkicu. (O ‘Szpicy’ Zygmunta Haupta)” (in: De Lirnik No. 2).
8| D. Morawski. “O ‘Szpicy’ Zygmunta Haupta” (in: Kresy No. 2-3).
9| G. Filip. “Dwie fikcje” (in: Odra No. 5).
10| M. Lubelska. “Sprawy naturalne i kosmiczna skala” (in: Brulion No. 14-15).

1991
11| K. Orłoś. “Kazimierz Orłoś poleca” (in: “Gazeta Wyborcza No. 230).

1997
12| A. Madyda. “Haupt krajowy” (in: Fraza No. 4).
13| P. Siemaszko. “Świat zapamiętany” (in: Topos No. 4).
14| Lektor [alias] (in: Tygodnik Powszechny No. 25).
15| Z. Skrok. “Porażony pamięcią” (in: Literatura No. 9).
16| P. Śliwiński. “Pamięć, słowo, ból” (in: Res Publica Nowa No. 10).
17| D. Kulik. “Mozaiki Seurata” (in: Dekada Literacka No. 10-11).
18| W. Kaliszewski. “Przymierze z przyszłością” (in: Więź No. 12).

1998
19| J. Galant. “W poszukiwaniu straconej tożsamości” (in: Polonistyka No. 2).
20| G. Kiełb. “Pierścień z papieru” (in: Arcana No. 3).
21| L. Szaruga. “Koniec opowieści” (in: Kwartalnik Artystyczny No. 3).
22| M. Rabizo-Birek. “Haupt – nasz współczesny” (in: Twórczość No. 5).
23| A. Czachowska. “Nieuchwytny” (in: Przegląd Artystyczno-Literacki No. 10).

1999
24| A. Szeffel. “JAK-GDYBY” (in: Odra No. 10).

2007
25| J. Gizella. “Wołyńskie powidoki” (in: Arcana No. 6).
26| J. Poprzeczko. “Haust Haupta” (in: Polityka No. 49).
27| M. Sendecki. “Zygmunt Haupt u bram” (in: Przekrój No. 46).
28| M. Radziwon. “Odbieram, co moje” (in: Gazeta Wyborcza No. 271).
29| A. Poprawa. “Hauptwerk” (in: Książki w Tygodniku, supplement of: Tygodnik Powszechny No. 50).
30| A. Biały. “Słowem malowane” (in: Splot No. 3).
31| P. Śliwiński. “Zapomniany mistrz z Podola” (in: Dziennik No. 196).
32| J. Sobolewska. “Proza najwyższych lotów” (in: Dziennik No. 265).

2008
33| P. Małochleb. “Cały Haupt” (in: Odra No. 7-8).

2009
34| J. Sobolewska. “Narkotyczna proza Haupta” (in: Polityka No. 29).
35| W. Kaliszewski. “Głosy z Roksolanii” (in: Nowe Książki No. 11).

2010
36| P. Tański. “Z Roksolanii” (in: Głos Uczelni No. 2).
37| P. Tański. “’Hansomcab’. O książce ‘Z Roksolanii’ Zygmunta Haupta” (in: Polonistyka No. 4).

Aleksander Madyda © fot. Joanna Kurdziel-MorytkoALEKSANDER MADYDA, PROF. | Professor at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. His fields of research are Polish literature of the 20th century, study of folklore, as well as textology and editing. In these fields he has published three monographs (“W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza,” Toruń 1992; “Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka,” Toruń 1998; “Haupt. Monografia.” Toruń 2012), four editions of poetry collections (M. Pawlikowska-Jasnorzewska “Poezje zebrane” vol. 1-2, Toruń 1993, [3rd ed.: Toruń 1997]; B. Leśmian “Poezje zebrane,” Toruń 1993 [3rd ed.: Toruń 2000]; H. Poświatowska “Poezje zebrane,” Toruń 1994; J. Czechowicz “Poezje zebrane,” Toruń 1997), two of narrational prose (Z. Haupt “Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże,” Warsaw 2007; Z. Haupt “Z Roksolanii. Szkice, opowiadania, recenzje, warianty.” Toruń 2009), a tome of letters (Z. Haupt “Listy do redaktorów ‘Wiadomości’,” Toruń 2014), and numerous articles in magazines and joint publications.